STEM Nedir ?

stem , stem eğitimi , istanbul stem eğitimi , kadıköy stem eğitimi , algoritmaSTEM Nedir ?

 

STEM dört disiplinde (Sience/Bilim,Tecnology/Teknoloji,Engineer/Mühendislik,Maths/Matematik) öğrencilerini disiplinler arası ve uygulamalı bir yaklaşımla eğitme fikrini temel alan bir eğitim modelidir.

Dört disiplini ayrı ayrı konular halinde öğretmek yerine, onları gerçek dünya uygulamalarına dayanan tutarlı bir öğrenme metodu ile öğretir.

Aynı zamanda konuya özgü öğrenmenin yerine sorgulayıcı zihinleri mantıksal akıl yürütme ve işbirliği becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Impress Kids Bilişim olarak çocuklarınız için bilişim teknolojileri kullanmada zaman kaybına yol açmadan tüketimden üretime dönüştüren bir anlayışla eğitim müfredatımızı oluşturduk.

Oluşturduğumuz bu müfredat ile çocuklarınız ;

Üretim,buluş yapma bilgi ve becerilerini 

Takım halinde çalışma sistemlerini

Karşılaşılan problemlere çözüm bulma yeteneklerini

Matematiksel düşünme güçlerini geliştirecekler.