Çocuklar için Kodlama

kodlama , çocuklar için kodlama eğitimi, kadıköy kodlama eğitimi,  istanbul kodlama eğitimi, kodlama kursuÇocuklar için kodlama

Gelecekte bilgisayar dilinin okuma yazma bilmek kadar gerekli ve yaygın olacağı öngörülüyor. Kodlama bilgisi hesaplama düşüncesinin geliştirilmesi için çok gereklidir. Hesaplamalı düşünceyi matematik,mantık ve algoritmalar bir araya getiriyor.Bu sayede büyük problemleri en uygun noktaya odaklanarak çözebilme becerisi sağlıyor. Kodlama çocukların mevcut teknolojilerle eğlenceli bir şekilde uygulama geliştirebilmesini,sistematik düşünmeye yardımcı olmasını,problem çözebilmesini ve olaylar arası ilişkileri görebilmelerini sağlıyor.  


Teknolojinin gelişmesi ve özellikle de bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile birlikte, bilgisayarlar hayatımızın birer parçası olmuş durumdalar. Hal böyle olunca, bilgisayar teknolojisinden uzak durmak demek çağın gerisinde kalmak demektir. Sadece günlük kullanım açısından değil, iyi bir kariyer yapma imkânı ile de ayrı bir alan olmaktadır. Artık dünya çapındaki şirketlerin birçoğu, teknoloji şirketlerinden oluşmaktadır. Bu yüzden çocuklarımızı bilgisayar teknolojilerine yönlendirmek, gelecekleri ve özellikle de kariyerleri açısından iyi bir tercih olacaktır. Bilgisayar teknolojileri iki ana bölümden oluşmaktadır. Yazılım yani kodlama ve donanım. Özellikle kodlama alanında kendini geliştirmek, hızlı bir şekilde yükselmek açısından isabetli bir karar olacaktır.

Kodlama Mantığı ve Çocuklara Bakan Yönü

Kodlamanın mantığı hesaplamalı düşünce olarak da ifade edilebilmektedir. Hesaplamalı düşünce demek; Mantık, algoritma ve de matematiğin bir arada ve senkronize çalıştığı düşünce biçimidir diyebiliriz. Bu yetenek, problemlerin olası en ideal şekilde çözümlenmesi için odaklanma ve çözülmesini sağlamaktadır. Çocuk yaşta kazandırılacak bu yetenek gerek kodlama becerisinin kazanılıp iyi bir kariyere adım atılmasını sağlamakta, gerekse de günlük hayatın içindeki diğer sorunlar ile mücadele ederken daha hızlı ve doğru karar verme yetisini de geliştirmektedir. Bu bakımdan çocuklar için kodlama çok önemlidir.

Günlük Bilgisayar ve Akıllı Cihaz Kullanımını Kodlamaya Yönlendirmek

Artık gün içlerinde hepimiz bilgisayarları ya da akıllı cihazları elimizden düşürmemekteyiz. Bilgisayarları ya da akıllı cihazları bizler ve çocuklarımız gerek internete girmek, gerek oyun oynamak ve de bunun gibi işlemler için kullanmaktayız. Zaten belli bir zaman ayrılan bu cihazlar ya da bilgisayarların kullanımını, çocuklarımız açısından kodlama üzerine yoğunlaştırarak kullandırabiliriz. Bunun için çok eğlenceli programlar da mevcuttur. Bu şekilde hem eğlenceli vakit geçirilecek hem de çocuklar için kodlama eğitimi alınarak, geleceğe ve kariyere yatırım yapılacaktır. Günümüzdeki birçok bilgisayar dahisinin kodlama işlemlerine çocuk yaşta başladığı görülmektedir.

Çocuk yaşlarda kazanılacak olan kodlama mantığı gelecekte güzel eserler vermek açısından oldukça faydalı olabilecektir. Bu bakımdan anne babalara büyük görev düşmektedir. Çocuklar kodlamaya yönlendirilmeli ve bunun eğlenceli bir şekilde yapılabileceği vurgulanmalı, gerekirse çocuklar alışana kadar, gün içlerinde onlarla beraber bu çalışma beraber yapılmalıdır.