Algoritma

çocuklar için algoritma eğitimi , kadıköy algoritma eğitimi, istanbul algoritma eğitimi , algoritmaAlgoritma

Algoritma bir problemi çözmek için gerekli olan adımların formülüdür. Algoritma kelimesi çocuklarla alakalı görünmeyebilir,ancak günlük hayatta gerçekleştirdiğimiz sıradan şeyler bile bir algoritmanın ürünüdür. Problemleri çözmek için kullandığımız yöntemler, yemek yapmamız, spor yapmamız birer algoritmadır.

Bu yüzden çocukların sadece yazılım dillerini öğrenmelerine değil, aynı zamanda öğrendiklerini günlük yaşam pratikleri içinde mantıksal bir düzlemde uygulamalarına yardımcı olur.